Hủ tiếu (Mực Tôm Sườn/Sò)
39,000 Thêm vào giỏ hàng

Hủ tiếu (Mực Tôm Sườn/Sò)

39,000
Hủ tiếu Mực + Sò điệp
39,000 Thêm vào giỏ hàng

Hủ tiếu Mực + Sò điệp

39,000
Hủ tiếu Mực + Sườn
39,000 Thêm vào giỏ hàng

Hủ tiếu Mực + Sườn

39,000