Hủ tiếu Mực + Sò điệp

39,000

Thành phần: Hủ Tiếu Mực + Còi sò điệp + Thịt Viên + Trứng Cút

Compare