Hủ tiếu Mực + Sườn

39,000

Thành phần: Hủ Tiếu Mực + Sườn + Thịt Viên + Trứng Cút

Compare

Mô tả