Hủ tiếu Mực + Tôm Tít

39,000

Thành phần: Hủ Tiếu Mực + Tôm Tít + Thịt Viên + Trứng Cút

Compare

Mô tả