Hủ tiếu Mực + Tôm

39,000

Thành phần: Hủ Tiếu Mực + Tôm + Thịt Viên + Trứng Cút

Compare